Lapin akan rohki hyvä rohtovinkki, Koivu

Koivu

hieskoivu, rauduskoivu, tunturikoivu, vaivaiskoivu

Betula pubescens, Betula pendula

Mikä on kauhniinpi ko tunturikoivu? Käkkyräisenä ja sitkeänä se vihertyy jokhaiseen kevhääsheen kylmän talven jälkheen. Son ko ponsaipuu, son ko runo ja laulu.

Eikä sole vain kaunis, son myöski parantaja. Kaikki meän rungolliset luonnonkoivut on parantajia. Tunturikoivu on kehkeytynny hieskoivusta.

Ko sinusta tuntuu, että kroppa on täynä moskaa ja turvotusta ja tarttisit puhistusta, käänny koivun puohleen. Koivu on puhistajakasvien kuningatar.

Koivunlehtitee pannee nestheet virtailehmaan. Elikkä varrauvu siihen, että saat laukkoa hyysikässä myöthään, ko alat kulhauttelehmaan koivunlehtiteetä.

Tuohreita lehtiä voipi syyä suohraan puusta, laittaa vaikka leivän pääle tai salaathiin. Tai tehhä teetä. Keitä litra vettä, ota pannu levyltä ja viskaa sekhaan pikkukourallinen koivunlehtiä. Tuohreita tai kuivattuja. Kuivattuja ei tartte niin paljon ko tuohreita. Hauvuta hetki, siivilöi ja juo muuan kuppi päivässä. Jopa lähtee turvotukset, silmäpussit sun muut höttöset.

Koivua on iänkaiken osattu meilä Suomessa käyttää, saunavihtana. Jos sie halvat talvela koivupuhistusta, ota saunan lautheila istuessa koivunlehtiuutheesta tehty jalkakylpy. Pakasta kevhäälä tuohreita koivunlehtiä ilmatiihviisheen pushiin. Tehe sopiva pikkuannos jokhasheen pushiin. Tehe siite hauvuke, juo teenä ja käytä loppu jalkakylphyyn.

On se niin soma talvela istua löylyssä hengittelemässä oikean koivun haijua.

Koivunlehet poimithaan sillon, ko net on kevhäälä aivan justhiin tulheet näkösälle. Lehet tuntuvat tahmeilta, niissä on pihkaa. Lehti on ollu talven pihkasen silmun suojassa ja sieltä se sitte pönkii ilmoile ja aurinkhoon. Pihkalehti on vaikutuksilta paljonki voimakhaampi, ko täyskokonen avautunnu lehti. Tietenki häävyt koota lehet puhthaalta paikalta mettästä, ei tien laijoilta eikä peltojen reunoilta, missä on ruiskuteltu jotaki myrkkyjä.

Jos sulla on omia koivuja, voit laskea niistä mahlaa kevhäälä. Mahlanlasketus alotehaan ko puu kehhii, elikkä lumi on pikkusen sulanu puun tyveltä, ja lopetethaan, ko vihreä pilkistää silmuista.

Mahla häätyy pakastaa heti, se piillaanttuu nopeammin ko maito.

Internetti on hyvä tietolähe, sieltä löytyy neuvot mahlanlaskemisheen ja vaikka mihin.

Mutta sitä internetissä ei juurikhaan neuvota, että luonnolta häätyy kysyä lupa, ennenkö mennee mettästä mithään ottahmaan. Ja että häätyy kiittää ko on saanu. Ko sie kunnioitat ja piät huolta Luontoäitistä, seki kunnioittaa ja pittää huolta sinusta.